Nettsida skal oppdaterast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandvik Plast AS

 

 

Strandvik Plast AS er ei familieeigd bedrift som starta produksjon av fritidsbåtar i glassfiberarmert polyester (GUP) i 1964.

 

Strandvik Plast AS ligg i Strandvik, i Fusa kommune, ca. 1time og 15 min. kjøring sør for Bergen.

 

God beliggenhet gjer det mulig å frakte varer med både bil og båt. Me held til i gode produksjonslokaler og har tilsette med lang erfaring med GUP.

 

 

Kvalitet, produktutvikling og tilpassing av produkt etter kunden sitt ynskje  har vore viktig i vår virksomhet heilt frå starten.

 

Frå 1978 har kar, tankar og anna utstyr til oppdrettsnæringa vore eit satsingsområde.

 

 

Blant våre produkt er:

Kar, tankar og utstyr til fiskeoppdrett
Vanntankar
Kjemikaliekar og tankar
Slamavskilljarar
Svømmebasseng
Vedfyrte badestampar
Ordreproduksjon

 

 

 

 

Strandvik Plast AS • 5643 Strandvik • Tlf: 56 58 48 54 • E-post: s-plast@online.no