Nettsida skal oppdaterast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeoppdrett

 

 

Strandvik Plast AS har over 30 års erfaring med produksjon av utstyr til fiskeoppdrett.

 

Godt samarbeid med forskingsstasjonar og oppdrettare har bidratt til utvikling av et vidt spekter av kar, tankar og utstyr både til laks og marine artar.

 

Av ulike typar kar kan nemnast: Rogninkubatorar, artemiekar, rotatoriekar, lagringssiloar for larver, firkanta og runde startforingskar, yngelkar med rensearm og kar med diameter frå 3 til 15 meter i ulike høgder.


Kar frå 4 meter og oppover vert produsert i seksjonar for å lette transporten. Me kan tilby montering til faste prisar.

 

Me leverer også landbaserte og flytande tankar for oppsamling av dødfisk og spesialtilpassa produkter på forespørsel.

 

Vårt mål er at produkta skal ha så god funksjon, finish og kvalitet og at kunden vert fornøgd.

 

 

Oppdrettskar og yngelkar


Inkubatorar, rotatoriekar og lagringstankar

 

 

 

 

 

Strandvik Plast AS • 5643 Strandvik • Tlf: 56 58 48 54 • E-post: s-plast@online.no