Nettsida skal oppdaterast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slamavskiljarar

 

Strandvik Plast AS leverer slamavskilljarar i glasfiberarmert polyester med standard våtvolum 2m3 med 2 kammer, og 4m3 med 3 kammer.

 

Det kan leverast tankar uten, med 1 eller 2  kammer. Tankar med større volum kan også leverast på forespørsel.

 

Tankane vert levert med dykkerpakning i gummi for inn og utløp samt dykkerrøyr for utløp. Det kan levereast forlengar  opp til 1000 mm for større nedgravingsdjupne.

 

Slamavskillere i GRP er tette og har god motstandsevne mot kjemiske påverknad. Lav vekt gjer transport og montering enkel.

 

 


Tanken plasseres på  200mm grus-/sandskikt og rundt tanken skal det være eit lag av 200mm av steinfrie massar eller sand. Max.  fylling over tanken – 1meter. Sikrast mot oppdrift.

 

Tanken er ikkje kjøresikker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Strandvik Plast AS • 5643 Strandvik • Tlf: 56 58 48 54 • E-post: s-plast@online.no