Nettsida skal oppdaterast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svømmebasseng

 

 

Strandvik Plast AS  produserer og leverer svømmebasseng til privatmarkedet.

 

Bassenget er produsert i glassfiber av personar med lang  erfaring med arbeid GRP og kan leveres med nødvendig utstyr for drift og vedlikehold etter kundens ønske.


Vårt mål er å levere basseng og utstyr som tilfredstiller bevisste kundar som krev høg kvalitet både når det gjeld ytelse og finish.

 

Bassenget blir levert i seksjonar for å forenkle transporten og gjev også mulighet for fleire størrelsar og formvariantar. Ved å fjerne eller legge til seksjonar kan bassenget når som helst byggjast ut , endrast eller fjernast.

Bassenget har normalt kort leveringstid og kan monterast på plassen av Strandvik Plast.


 

 

 

Utstyr som skimmer, bunnsluk, dyser, lys og motstrømmsanlegg kan monterast og tillpassast etter ynskje. Me kan også levere ”teknisk rom”, med plass for nødvendig utstyr som pumpe, sandfilter, røropplegg, el. innstalasjon osv.,  for nedgraving.

 

Bassenget er som standard produsert i sandwich med 30 mm kjerne. Dette gir stor stivhet og god isolasjon. Tjukkare kjernemateriale kan leverast dersom det er ynskje om betre isolasjon.

 

Bassenget kan senkast ned i grunnen eller tilpassast terrassen. Det må plasserast på 200 mm drenerande underlag av sand eller singel, og grunnen må grøftast godt. Ved fylling langs sidene skal det brukast 200 mm steinfrie masser. Bassengkanten kan tilpassast miljøet der bassenget skal stå.

 

Lite svømmebasseng:

 

 

Middels svømmebasseng:

 

 

Stort svømmebasseng:

 

 

Strandvik Plast AS • 5643 Strandvik • Tlf: 56 58 48 54 • E-post: s-plast@online.no